Kategoriler
Blog Yazıları

Hukuk Yargılamasında İspat Yükü

Davacının dava yoluyla öne sürdüğü unsurların temeline iddia, davalının bunlara karşı ortaya koyduğu önermelerin tamamınaysa savunma denir. Bir davanın kazanılması veya kaybedilmesiyle ilgili olarak önemli hususlardan biri tarafların ortaya koyduğu iddia ve savunmada gerçekleşen maddi olayların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hakim tarafından anlaşılabilir olmasıdır. Hakim ortaya konulan maddi olayları resen inceleyemez, bu nedenle bunlar taraflarca mahkemeye sunulur. […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Dava Arkadaşlığı

Hukuki ilişkilerin ortaya çıkardığı sonuçlara bakıldığında davanın konusu oluşturan bir hakkın birden fazla kişiye ait olması, birden fazla kişiye karşı ileri sürülebilir olması veya söz konusu hukuki ilişkinin taraflarının birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Bununla beraber kanun koyucu bazı durumlarda hukuki ilişkinin içerisinde bulunmayan -yani hukuki ilişkinin tarafı olmayan- kişilerin de dava çözümünün daha verimli […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Babalık Davası

Evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babası, kanuni karine gereğince annenin eşidir ve soybağı bu karineye dayalı olarak annenin eşi olan erkekle çocuk arasında kurulur. Bununla beraber evlilik dışı doğan çocukla anne arasında soybağı doğumla kurulurken, babayla çocuk arasında soybağı kurulması tanıma veya babalık hükmüyle gerçekleşir. Babanın evlilik dışı çocuğu tanıması halinde herhangi bir sorun yoktur […]