Kategoriler
Blog Yazıları

Soybağının Reddi Davası

Soybağı dar ve geniş anlamlarda kullanılabilir. Geniş anlamda soybağı kişinin üstsoyu ile olan ilişkisini ifade ederken dar anlamda soybağı kişinin ana ve babasıyla olan ilişkisidir. Kanuna göre soybağı ana ile çocuk arasında doğumla kurulurken baba ile çocuk arasında durum biraz daha farklıdır. Çocuk ve baba arasındaki soybağı ana ile olan evlilik, tanıma veya hakim kararı […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Yoksulluk Nafakası

Nafaka farklı hukukçular tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Genel anlamda baktığımızda nafaka yardıma ve bakıma ihtiyaç duyana ahlaki ve sosyal yükümlülükler gereği kanunda belirtilen aile bireylerinin yardım etme yüküdür.  Yoksulluk nafakası TMK’nın 175.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 175. Maddesi: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Kıdem Tazminatı

Hukuk düzeni hakkaniyete uygun bir düzenleme yaparak “kıdem tazminatı” kavramını belirlemiştir zira işçi uzun süre çalıştığı işyerine emeğini ve zamanını verir. Belirli şartların da gerçekleşmesi sonucu işverenin işçiye hizmet süresince verdiği bu emeğin karşılığı olarak ödediği tazminat, kıdem tazminatı olarak tanımlanmaktadır.  İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilmesini Şartları 1. Öncelikle kıdem tazminatı talep edecek kişi yürürlükte olan […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Resmi Belgede Sahtecilik

Belgede sahtecilik suçları kamu güvenine karşı suç kapsamına girer. Belgede sahtecilik suçlarında iki ayrı hukuki menfaatin ihlali söz konusu olur. Bunlardan ilki hukuki ilişkilerdeki güvendir. Gerçekten olağan koşullarda bir belge çoğunlukla herhangi hukuki bir ilişkinin varlığı ortaya koyar. Bu nedenle üzerinde yapılan tahribat veya değişiklik hukuki ilişkiye olan güveni ihlal etmektedir. İkincisiyse belgenin bir ispat vasıtası olması nedeniyle […]

Kategoriler
Blog Yazıları

Özel Belgede Sahtecilik

Belgede sahtecilik suçları kamu güvenine karşı suç kapsamına girer. Belgede sahtecilik suçlarında iki ayrı hukuki menfaatin ihlali söz konusu olur. Bunlardan ilki hukuki ilişkilerdeki güvendir. Gerçekten olağan koşullarda bir belge çoğunlukla herhangi hukuki bir ilişkinin varlığı ortaya koyar. Bu nedenle üzerinde yapılan tahribat veya değişiklik hukuki ilişkiye olan güveni ihlal etmektedir. İkincisiyse belgenin bir ispat vasıtası olması nedeniyle […]