Categories
Blog Yazıları

Tehdit Suçu

Tehdit suçu kanunda hürriyete karşı suçlar bölümü altında 106.maddede düzenlenmiştir. Tehdit, maruz kalan nezdinde iç huzuru bozan ve dolayısıyla serbest iradeyi etkileyen bir fiildir. Kişinin hür iradesini ve karar verme yetisini engellediği için bu başlık altında incelenmesi doğaldır. Madde gerekçesinde korunan hukuki değer şu şekilde açıklanmıştır: “…tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükûnudur; böylece kişilerde […]

Categories
Blog Yazıları

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin tanımı İş Kanununda yapılmıştır ve bu tanım şu şekildedir: “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Bir sözleşmenin iş sözleşmesi kapsamına girebilmesi için işçinin işverene bağımlı olarak iş görmesi, ondan ücret alması gerekir aksi halde iş sözleşmesinden bahsedilemez. İş sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran […]

Categories
Blog Yazıları

Boşanma Davası

Türk hukukuna göre var olan resmi evlilik boşanma yolu ile sona erdirilebilir. Taraflar anlaşmalı veya çekişmeli olarak boşanabilmektedir.  Anlaşmalı boşanma hallerinde kişilerin iradeleri esas alınmıştır. Taraflar ortak iradeleri ile kurdukları evlilik birliğini yine ortak iradeleri ile sona erdirebilmektedir. Anlaşmalı boşanma iki tarafın da daha az yıprandığı bir süreç olması nedeniyle günümüzde sıkça tercih edilmektedir.  Tarafların anlaşmalı […]

Categories
Blog Yazıları

Hakaret Suçu

Hakaret suçu kanunda “şerefe karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Şeref kavramıyla ilgili olarak su söylenebilir ki kişinin sosyal değerini oluşturan her bir nitelik, şeref kavramının bir parçasıdır. Kanunun bu anlamda korumaya çalıştığı, kişinin kendine veya toplumun kişiye duyacağı saygıyı ve itibardır. Bu nedenle kanun hem yüze karşı hem de yoklukta ve alenen işlenen hakaret suçunun […]

Categories
Blog Yazıları

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin tanımı İş Kanununda yapılmıştır ve bu tanım şu şekildedir: “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Bir sözleşmenin iş sözleşmesi kapsamına girebilmesi için işçinin işverene bağımlı olarak iş görmesi, ondan ücret alması gerekir aksi halde iş sözleşmesinden bahsedilemez. İş sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran […]